กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ (1 ก.ย. 60)

ประกาศ การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ

 

ตารางปฏิบัติงาน