กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 5 (14 มี.ค. 60)

ครั้งที่ 5 (14 มี.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.2 การขอทบทวนพิจารณาองค์กฐินให้กับวัดมหาผล ประจำปี 2560

                  

                   3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                   3.4 การพิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

               4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ มหาวิทยาลัยคาโทลิกา ซาน แอนโทนิโอ เดอ เมอร์ซิเอ ราชอาณาจักรสเปน

              

     4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

               4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง

อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

-ไม่มี-

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

4.5  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

       4.5.1 การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement Plan) จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน)

 

                   4.5.2 การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รอบ 6 เดือน

(1 สิงหาคม 2559 –31 มกราคม 2560)

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักตรวจสอบภายใน

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

                   5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

                   5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

                   5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

                   5.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.17  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักบริการวิชาการ

                   5.18  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา