กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 2 (31 ม.ค. 60)

ครั้งที่ 2 (31 ม.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                   3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทงบลงทุน จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

               4.1.1 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิจแก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน

 

               4.1.2 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิจแก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน

 

               4.1.3 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้า ในภาคต้น

ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 32 คน

 

                4.1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

-ไม่มี-

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

               4.3.1 การพิจารณาอนุมัติแผนประมาณการผลการดำเนินงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ประจำปี  พ.ศ. 2560 

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

4.5  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะการบัญชีและการจัดการ

                   5.12  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา