กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

กลุ่มงานการประชุม กองกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานการประชุม กองกลาง อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
 
***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
(โทร.0-4375-4374 ภายใน 1374)
 
 

ตารางปฏิบัติงาน