กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (14 ก.ค. 59)

ประกาศ ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (14 ก.ค. 59)

 

ตารางปฏิบัติงาน