กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 42 (นายภาวิช ทองโรจน์)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 42 (นายภาวิช ทองโรจน์

 

ตารางปฏิบัติงาน