กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

 << รายละเอียด

 

ตารางปฏิบัติงาน