กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

โครงสร้างบริหารห้องประชุม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2

ห้องประชุม 3

ห้องประชุม 4

ห้องประชุม 5

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 08:03 น. )
 

โครงสร้างบริหาร

ดาวน์โหลดโครงสร้าง

 

 

ตารางปฏิบัติงาน