กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคา ลงวันที่ 11 ต.ค. 62 (นายสราวุธ เบญจกุล) Administrator 56
2 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 มี.ค.61 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 374
3 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 2 มี.ค.59 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 563
4 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 23 ธ.ค.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 337
5 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 7 มิ.ย.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 325
6 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ธ.ค 54 (นายอักขราทร จุฬารัตน) Administrator 306
7 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 11 พ.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 191
8 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 10 ก.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 296
9 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ต.ค 50 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 296
10 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 ก.ค 48 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 289
11 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 12 มิ.ย 46 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 284
12 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 24 มิ.ย 44 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 689
13 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 30 มิ.ย 42 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 10
14 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 17 มิ.ย 40 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 5
15 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 14 มิ.ย 38 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 7
 

ตารางปฏิบัติงาน