กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62) Administrator 62
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) Administrator 256
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) Administrator 304
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59) Administrator 358
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ม.ค. 58) Administrator 365
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๒๓๕๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 18 มิ.ย. 56) Administrator 303
 

ตารางปฏิบัติงาน