วันที่ 9 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมกองอาคารและสถานที่
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอม  
ชื่อหน่วยงาน : กองอาคารและสถานที่
ชื่อผู้จอง : กองอาคาร
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0000
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374