วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประเมินค่างาน(ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ)
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กองทะเบียนและประมวลผล
ชื่อผู้จอง : นางนัยนา ดรชัย
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1207
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374