วันที่ 7 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : ชั่วโมง : นาที น. - ชั่วโมง : นาที น.
เรื่องที่ประชุม :
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน :
ชื่อผู้จอง :
จำนวนคน :
เบอร์ติดต่อ :