วันที่ 6 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 15 : 30 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบวินัย
อุปกรณ์ที่ใช้ : ทั้งหมด  
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนิติการ
ชื่อผู้จอง : นิติสิทธิ์ โคตุโร
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1232