วันที่ 6 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย 3/2566
อุปกรณ์ที่ใช้ : โปรเจกต์เตอร์ ไมโครโฟน  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อผู้จอง : วนิดา อุทาพันธ์
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1758 on-site และมีออนไลน์ผ่าน webexด้วยค่ะ