วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 10 : 00 น. - 11 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมติดตามงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์ / คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองอาคารสถานที่
ชื่อผู้จอง : พวงเพ็ชร์
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1288
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374