วันที่ 26 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 9ด.
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอม/โปรเจคเตอร์ ออนไลน์  
ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน
ชื่อผู้จอง : วาสนา
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1241