วันที่ 24 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8-2565
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/onlie  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : งานการประชุม
ชื่อผู้จอง : ณภัทร
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1391
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374