วันที่ 22 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : จัดพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด
อุปกรณ์ที่ใช้ : เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้จอง : นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
จำนวนคน : 40
เบอร์ติดต่อ : 2456