วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 5 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 11 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : โครงการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าชุดอาคาร หอพักนิสิต
อุปกรณ์ที่ใช้ : computer  
ชื่อหน่วยงาน : ผังแม่บท ฯ กองอาคารสถานที่
ชื่อผู้จอง : จารุณีย์ รัตน์พร
จำนวนคน : (10 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0850073966
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374