วันที่ 21 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 11 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมจัดสรรที่พักอาศัยบุคลากร
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่
ชื่อผู้จอง : สิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 081-9657978
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374