วันที่ 21 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 15 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมหารือเนื้อข่าว มมส
อุปกรณ์ที่ใช้ : -  
ชื่อหน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้จอง : ไพจิตร
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1233
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374