วันที่ 20 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุม ก.บ.ม.
อุปกรณ์ที่ใช้ : ออนไลน์  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กจ
ชื่อผู้จอง : ศิริพร
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1286