วันที่ 2 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 5 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.รร.สาธิตฯ (มัธยม)
อุปกรณ์ที่ใช้ : -  
ชื่อหน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้จอง : ภัทราภรณ์ ชาวนคร
จำนวนคน : (10 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0908517821