วันที่ 10 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 11 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ติดตามงานก่อสร้างหลังคา 4 ด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ : โปรเจคเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
ชื่อผู้จอง : สุพาภรณ์ ภูสาหัส
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1381 0819545578