วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 15 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบข้อเท็จจริง
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : สรเดช
ชื่อผู้จอง : สรเดช
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1313