จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มกราคม 2565
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
[R5]คณะกรรมการ
[R3]งานการประช
[R4]มอบอำนาจ
[R4]มอบอำนาจ
5
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R5]มอบอำนาจ
6
[R2]ประชุมคณะก
[R1]สรรหาคณบดี
[R2]งานจ้างออก
[R5]มอบอำนาจ
7
[R2]เชิญประชุม
[R2]ประชุมบุคล
[R1]รับนโยบายผ
[R5]มอบอำนาจ
8
9
10
[R2]ประชุมประเ
[R1]ประชุมประเ
[R2]คณะกรรมการ
[R3]มหาวิทยาลั
11
[R2]กองทุนพัฒน
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมกำกั
12
[R2]ประเมิณคณบ
[R3]สอบสวนวินั
[R1]ประชุมคณะก
[R3]หารือ
13
[R1]พิธีลงนามบ
[R2]คณะกรรมการ
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมหารื
14
[R2]คณะอนุกรรม
[R1]สรรหาคณบดี
[R1]สรรหาผู้อำ
[R2]พิจารณาการ
15
[R1]พิจารณาผลก
16
[R1]พิจารณาผลก
17
[R2]คณะกรรมการ
[R2]พิจารณาคัด
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
18
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]ประชุมคณะก
19
[R1]พิจารณาจำน
[R2]ประชุมรองอ
20
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
21
[R1]ประชุมบริห
[R3]ประชุมหารื
[R2]งานจ้างออก
[R2]ประชุมกองบ
22
23
24
[R1]ชี้แจงตัวช
[R2]ประชุมตรวจ
[R3]สอบละเมิด
25
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
26
[R3]สอบสวนวินั
[R3]สอบสวน
27
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
28
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
29
30
31
[R2]ประชุมคณะก
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1