จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤษภาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]สรรหาผู้อำ
[R3]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมรองว
[R1]หารือกรณีก
2
3
4
5
[R3]คณะอนุกรรม
[R4]สอบละเมิด
[R2]ประฃุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
6
7
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]รับฟังนโยบ
[R1]ประชุมคณะก
8
[R2]คณะกรรมการ
9
10
11
12
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R4]การสอบสวนว
[R3]สอบละเมิด
13
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ติดตามงานจ
[R2]ติดตามงานจ
14
[R2]สรรหาผู้อำ
[R1]ประชุมวางแ
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ประชุมผู้ช
15
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
[R4]สอบหาข้อเท
[R1]ประชุมคณะก
16
17
18
[R3]คณะกรรมการ
[R2]หารือการบร
[R2]ประชุมคณะก
19
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
20
[R2]ประชุมอธิก
[R3]สอบสวนวินั
[R2]ประชุมคณะก
21
[R1]ประชุมชี้แ
[R2]กรรมการพิจ
[R3]คณะกรรมการ
[R1]เปิดโครงกา
22
[R4]การสอบสวนว
[R1]ประชุมหารื
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมสภาน
23
24
25
[R2]ติดตั้งคอน
[R2]ติดตั้งคอน
[R3]สอบละเมิด
[R3]คณะกรรมการ
26
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ิติดตั้งคอ
[R2]ติดตั้งคอน
[R1]ประชุมคณะก
27
[R2]ประชุมคณะก
[R3]กองทุนพัฒน
[R1]ติดตามงานจ
[R1]ติดตั้งคอน
28
[R3]สอบละเมิด
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]ประชุมคณะก
[R2]กรรมการบริ
29
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาฯ
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
30
31
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1